NMK Nore og Uvdal

Norsk Motor Klubb (NMK) er en landsomfattende organisasjon for motorsport. I starten het NMK Norsk Motorcycle Club, men omfatter nå også bilsport. NMK har omtrent 20 000 medlemmer i Norge. Disse er fordelt på ca 100 klubber over hele landet. Nesten 60 % av alle motorsportutøvere i Norge er medlem av NMK. Klubbens hovedkontor ligger i Sande i Vestfold.

NMK prøver også å høyne trafikkulturen i Norge, for eksempel gjennom å etablere motorsentre for ungdom, der de kan få utløp for fartslysten på trygge baner, i stedet for å råkjøre på veien. Kjøring på bane lærer også ungdommene bedre kontroll over bilen. NMK Nore og Uvdal er en av Norges 100 NMK klubber. Klubben har et bredt tilbud til både voksne og barn. Klubben arrangerer mange treff og fester i løpet av sesongen. Høstfesten er en stor begivenhet, når det blant annet deles ut premier til både juniorer og seniorer.

Denne festen er den offisielle sesongavslutningen hvert år. Naturligvis arrangerer klubben også rally og konkurranser, i tillegg til at klubbens medlemmer deltar i andre rallyer, som Numedalsrally og Mountain Rally op Gol. NMK Nore og Uvdal har kjørere som gjør det bra også i NM. Klubbens førere har vist seg svært dyktige på vinterføre også denne sesongen, og ser fram til Numedalsrallyet 1.mars, og andre rallyer som kommer om ikke lenge. NMK Nore og Uvdal har et flott klubbhus, der deler av arbeidet gjøres på dugnad. Klubbens medlemmer er ikke seine om å stille opp på snømåking og andre aktiviteter.